ภาษาไทย
   :: Shopping Cart 0 item
   :: Total              0.00 Bath
  English
Home | About Us | Products | Member | Shopping Cart | How to Buy | Payment Confirm | News | Download | Customer Ref | Contact Us
  LED Lighting , IT and Home Office Products ,Measuring Tools ,Computer Accessories
 
 
  PRODUCT CATEGORIES
 
 
 

Receipt Printer

(12)
 
 

WIFI Thermal Printer

(4)
 
 

Bluetooth Thermal Printer

(3)
 
 

Barcode Scaner

(33)
 
 

Wireless barcode scanner

(14)
 
 

Barcode Label Printer

(12)
 
 

barcode sticker

(8)
 
 

Cash Drawer

(6)
 
 

Customer Display

(4)
 
 

Thermal Paper

(6)
 
 

Queue Calling System

(6)
 
 

Cash Register

(2)
 
 

Point fo Sale Software

(6)
 
 

POS Touch ( All in One )

(16)
 
 

POS SET (Promotion)

(4)
 
 
 
 

Touch Screen Monitor

(48)
 
  Multi Touch screen KIT (22)  
  Touch Screen Monitor (18)  
  Touch Screen SET Promotion (8)  
 

Touch Screen For Rent

(7)
 
 

Card Reader

(33)
 
  Thai ID Smart Card Reader (10)  
  Mifare Card Reader (4)  
  RFID Card Reader (6)  
  Magnetic Card Reader (3)  
  Plastic Card (13)  
 

3D Printer

(2)
 
 

Computer and Accessories

(11)
 
  Pen Mouse Drawing (6)  
  Monitor (0)  
 

USB Accessories

(16)
 
 

Network Equipment

(4)
 
 

Tablet

(1)
 
 

Battery Back-Up UPS

(1)
 
 

Memory Card

(0)
 
 
 
 

Electric Hole Punching Machine

(4)
 
 

Time Recorder

(7)
 
 

Document Shredder

(14)
 
 

Fingerprint (Time attendance)

(54)
 
  Fingerprint Time Attendance (40)  
  FingerPrint Access Control (27)  
  USB-fingerprint-reader (7)  
 

Face Scan

(7)
 
 

Card System

(7)
 
 

GUARD Tour

(3)
 
 

Banknote Counter

(14)
 
 

Coin counting machine

(1)
 
 

Money Detector machine

(5)
 
 

Interactive Whiteboard

(8)
 
 

Card Printer

(38)
 
  Cleaning Kit (5)  
  Ribbon (13)  
 

PVC Plastic Card

(10)
 
 

Laminator Machine

(6)
 
 

Paper Cutter

(4)
 
 

Scanner

(1)
 
 

Safe

(31)
 
 

Binding Machine

(9)
 
 

Voice-Recorder

(4)
 
 

Laser Pointer

(15)
 
 

Calculator

(13)
 
 

Walkie Talkie

(1)
 
 

Hand Tally Counter

(6)
 
 

Projector

(3)
 
 

Price Tag Gun

(1)
 
 

PABX

(6)
 
 

Other office products

(29)
 
 
 
 

LED TV

(10)
 
 

Refrigerator

(87)
 
 

Washing Machine

(75)
 
 

Microwave

(19)
 
 

Cool Water Maker

(7)
 
 

Coffee Maker

(6)
 
 

Beverage Cooler

(4)
 
 

Chest Freezer

(4)
 
 

Air purifiers

(2)
 
 

Water Purifier

(5)
 
 

Vacuum Cleaner UV

(7)
 
 

Ice Maker

(0)
 
 

Water Heater

(3)
 
 

Water Heater Multi Point

(0)
 
 

Air Cooler

(3)
 
 

Fan/Air Flow Fan

(1)
 
 

Steam ironing machine

(5)
 
 

Vacuum

(2)
 
 

Induction Stove

(2)
 
 

Mini Sewing Machine

(4)
 
 

Toaster

(5)
 
 

Portable refrigerator

(4)
 
 
 
 

Musical Instruments

(23)
 
  Guitars (12)  
  drum (7)  
  Effects (4)  
 

Bathroom Accessories

(30)
 
  Sensor Faucet (2)  
  LED Faucet (3)  
  LED Shower (5)  
  Automatic Hand dryer (2)  
  Automatic Soap Dispenser (17)  
 

Automatic Perfume Dispenser

(5)
 
 

Enterment Product

(19)
 
 

Microphone/Wireless-Microphone

(7)
 
 

Digital tv receiver set top box

(1)
 
 

Android TV Box

(5)
 
 

HDMI Miracast Airplay

(4)
 
 

Home Products

(36)
 
  Home decor products (2)  
  Garden Products (14)  
  Home Security (20)  
 

Kitchen Products

(32)
 
 

Pet Products

(23)
 
  Autometic Pet Feeder (4)  
  Fish Auto Feeder (2)  
  Automatic Water Pet Feeder (2)  
  Pet bags (8)  
  Pet hair clipper trimmer (3)  
  Pet Accessories (4)  
 

Other Electric Appliance

(10)
 
 
 
 

Fingerprint Access Control

(13)
 
 

Key Card Access Control

(1)
 
 

Video Door Phone-Intercom

(11)
 
 

Intercom

(11)
 
 

Digital Door Lock

(7)
 
 

Alarm System

(12)
 
 

Metal Detector

(2)
 
 

Security Accessories

(8)
 
 

Other Security Products

(20)
 
 
 
 

CCTV SET Promotion

(0)
 
 

Hi-View CCTV

(10)
 
  Promotion SET Hi View (0)  
  DVR Hi View (4)  
  IR Camera Hi View (2)  
  Hi View Accessories (4)  
 

cctv camera record

(9)
 
  Spy Camera (1)  
  Wireless Camera Baby Monitor (3)  
 

IP Camera

(8)
 
 

Snake Camera

(13)
 
 

Car DVR CCTV

(1)
 
 
 
 

LED Bulb Lighting

(9)
 
 

LED Spotlight Lighting

(10)
 
 

LED RGB Spotlight Lighting

(5)
 
 

LED Downlight Lighting

(0)
 
 

LED Flood Wall Lighting

(5)
 
 

LED Wall Washer Lighting

(1)
 
 

LED Tube Light

(2)
 
 

LED Floor Panels Lighting

(3)
 
 

LED Strip Lighting

(14)
 
 

LED Street Light

(2)
 
 

LED Motion Sensor

(3)
 
 

LED Book light

(4)
 
 

LED Controller

(11)
 
 

Flashlight LED

(21)
 
 

Flashlight/Headlight

(10)
 
 

LED for Car

(5)
 
 

Power Supply

(6)
 
 

LED Strip Set Promotion

(0)
 
 
 
 

Digital timer

(6)
 
 

Water Timer

(10)
 
 

Wireless Remote Control Switch

(13)
 
 

Switch sensor

(9)
 
 

Wireless equipment

(19)
 
  Wireless Doorbell (4)  
 

Battery and Recharge Battery

(11)
 
 

Soldering Iron

(2)
 
 

Solar Products

(12)
 
  Portable Solar System (0)  
  Solar led light (8)  
  Solar Flashlight (3)  
  Solar Charger (0)  
  Solar Cell (4)  
  Solar Pump (1)  
 

Other Electrical Equipment

(2)
 
 
 
 

Digital Scal

(35)
 
 

Distance Meter

(15)
 
 

Laser Angle Level Measuring

(9)
 
 

digital multimeter

(11)
 
 

Sound Level Meter

(4)
 
 

Lux meter

(4)
 
 

Thermometer

(21)
 
 

Anemometer

(4)
 
 

Tachometer

(2)
 
 

TDS Water Meter

(3)
 
 

Digital Timer

(13)
 
 

Digital Microscope

(7)
 
 

Alcohol Tester

(4)
 
 

Binoculars Telescope

(4)
 
 

Guitar Tuner

(2)
 
 

Other Measuring Tools

(1)
 
 
 
 

video camera

(7)
 
 

Digital camera Accessories

(12)
 
 

Flash Camera

(2)
 
 

Macro LED Ring Flash Light

(2)
 
 

LED Video Light

(5)
 
 

Camera Bag

(12)
 
 

Camera Microphone

(1)
 
 

Other Camera Accessories

(3)
 
 
 
 

bluetooth-headsets

(15)
 
 

Bluetooth Speaker

(4)
 
 

Bluetooth Smart Watch

(3)
 
 

Power Bank

(7)
 
 

taplet-holder-stand

(3)
 
 

Other Accessories

(15)
 
 
 
 

GPS measure land area measurement

(0)
 
 

GPS wrist watch

(2)
 
 

Motorcycle GPS

(2)
 
 

GPS tracking pets

(2)
 
 

GPS Tracking Balls - Kids

(2)
 
 

Portable GPS tracking model

(9)
 
 

GPS ALL-IN-ONE

(3)
 
 

GPS anti-theft tracking car

(1)
 
 

GPS Tracking

(23)
 
 

Car GPS tracking

(15)
 
 

GPS Tracking Accessories

(2)
 
 
 
 

Car Wrap Sticker

(6)
 
 

Car Jump Starter Power Bank

(4)
 
 

Car Air Pump

(2)
 
 

Car Monitor

(5)
 
 

Car bluetooth handsfree

(6)
 
 

Car DVR Camera

(2)
 
 

Car GPS navigator

(0)
 
 

Car refrigerator

(4)
 
 

Car air purifier

(4)
 
 

Car electric heating

(3)
 
 

Car Vacuum Cleaner

(0)
 
 

Digital Tire Pressure Gauge

(5)
 
 

Car Alcohol Tester

(4)
 
 

Bluetooth ODB2 Car Scan

(7)
 
 

Car Power Inverter 12V to 220V

(3)
 
 

Led buld for Car

(6)
 
 

Car Thermometer

(2)
 
 

Car Accessories

(17)
 
 
 
 

Electric shaver

(7)
 
 

Electric hair removal machine

(10)
 
 

Clipper Barber

(13)
 
 

Clamp Electric Hair

(2)
 
 

Babyliss miracurl

(4)
 
 

Electric toothbrush

(2)
 
 

Hair dryer

(5)
 
 
 
 

Ultrasonic face massager

(5)
 
 

Electric massage machines

(14)
 
 

Health care products

(16)
 
 

Pocket Pedometer

(8)
 
 

Nail accessories

(13)
 
  Electric Nail Machine (2)  
  Nail UV Lamp Dryer (7)  
 

Sport Product

(6)
 
 

Exercise Equipment

(19)
 
  Body exercise equipment (6)  
  Treadmill exercise (0)  
  Elliptical Stepper (0)  
  Exercise bike (0)  
  Exercise Accessories (8)  
 

Bicycle Accessories

(90)
 
  Bicycle Lights (21)  
  Bicycle Clock Miles (3)  
  Bike/Bicycle Sport Video Camera (3)  
  Bicycle Lock (11)  
  Bike/Bicycle Glasses (5)  
  Bicycle Bags (7)  
  Bicycle Bells/Horns (4)  
  Bicycle Water Bottles (6)  
  Bicycle Mirror (2)  
  Bicycle Saddle Seat (6)  
  Bicycle Pumps (4)  
  Bike/Bicycle Gloves (4)  
  Bike/Bicycle Protective Pads (2)  
  Other bicycle accessories (14)  
 
 
 

Wallets

(0)
 
  Women Wallets (0)  
  Men Wallets (0)  
 

Wristwatch

(9)
 
  Women Watch (3)  
  Men Watch (4)  
 

Glasses

(2)
 
 

Business Card/Key Holder

(0)
 
 
 
 

Fetal Doppler Sound Heart

(5)
 
 

Warm Milk Bottle

(3)
 
 

Safety of children

(4)
 
 

Toys

(24)
 
 
 
 

Telescopic Portable

(13)
 
 

Tent

(0)
 
 

Folding Table and Chair

(0)
 
 

Fishman Boat

(0)
 
 

Air bed

(6)
 
 

Mini charcoal bbq grills

(3)
 
 

Travel Other

(9)
 
 
 
 

Technician Tool

(15)
 
  Tool Set (5)  
 

Paint Zoom spray gun

(2)
 
 

High pressure washer

(0)
 
 

Sensor

(12)
 
 

Motor

(5)
 
 
 
 

Premium wholesale price

(1)
 
 

Premium-USB Accessories

(4)
 
 

Digital Photo Frame

(10)
 
 

Flashlight

(10)
 
 

Premium-Office Products

(18)
 
 

Premium-Car Products

(9)
 
 

Premium-Fashion/Home Products

(8)
 
 

Premium-Security Products

(0)
 
 

Iphone-IPad Accessories

(10)
 
 

Premium-Cup Products

(3)
 
 

Premium-Keychain Products

(1)
 
 
 
 

Software for Business

(11)
 
 

Software for Government

(9)
 
 
    
 
   
 

    THAI SEARCH POPULAR

Point of sale

WINMAX

อุปกรณ์ POS

Barcode

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

barcode scanner

เครื่องยิงบาร์โค้ด

บาร์โค้ดเลเซอร์

Barcode Laser

บาร์โค้ดสแกนเนอร์

บาร์โค้ด

บาร์โค้ดอัตโนมัติ

Barcode Reader

Barcode Reader ราคา

เครื่องยิง barcode

บาร์โค้ด สแกนเนอร์

เครื่องยิงบาร์โค้ด ราคา

เครื่องสแกน barcode

สแกนเนอร์ บาร์โค้ด

เครื่องสแกนบาร์โค้ด ราคา

เครื่องอ่าน barcode

บาร์โค้ดสแกนเนอร์ ราคา

USB Laser Barcode

Barrcode Reader

laser barcode scanner

ขาย เครื่องอ่านบาร์โค้ด

บาร์โค้ด สแกนเนอร์ ราคา

ขาย บาร์โค้ด สแกนเนอร์

USB Laser Handheld Barcode

POS

เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบยาว

บาร์โค้ด สแกนเนอร์ laser barcode scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ราคา

เลเซอร์ บาร์โค้ดสแกนเนอร์

เลเซอร์ บาร์โค้ด สแกนเนอร์

เครื่องสแกนบาร์โค้ด พร้อมขาตั้ง

เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

สแกนเนอร์

Desktop Laser Barcode Scanner

เครื่องสแกนบาร์โค้ด Wireless

Wireless Barcode Scanner

บาร์โค้ดสแกนเนอร์ไร้สาย

เครื่องยิงบาร์โค้ดไร้สาย

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย

บาร์โค้ดสแกนเนอร์ ไร้สาย

จอคอมทัชสกรีน

Touch Screen

จอทัชสกรีน ราคา

จอทัชสกรีน LCD

อุปกรณ์ขายหน้าร้าน

เครื่องปริ้นสลิป

เครื่องพิมพ์สลิป

Thermal Printer

Receipt printer

เครื่องปริ้นใบเสร็จ

ขาย เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องปริ้นใบเสร็จรับเงิน

เครื่องพิมพ์ความร้อน

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ราคา


:: Dealer Download  Application Form ::

  XX

 Website

 Telephone

 

 
 
BSW0009

 Product Name: Barcode Scanner Winmax-7160-B

ขาย เครื่องสแกนบาร์โค้ด  barcode scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ด บาร์โค้ดสแกนเนอร์ เครื่องยิงบาร์โค๊ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน ราคาพิเศษ

Barcode Scanner Winmax-7160-B

Tag: Barcode Barcode Laser Barcode Reader Barcode Reader ราคา barcode scanner Barrcode Reader Desktop Laser Barcode Scanner laser barcode scanner Laser Barcode Scanner Desktop ราคา Point of sale POS Tharmel Printer USB Laser Barcode USB Receipt Printer WINMAX ขายบาร์โค้ดสแกนเนอร์เลเซอร์ ขายบาร์โค้ดสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ ขายเครื่องอ่านบาร์โค้ด ซื้อ Laser Barcode Scanner Desktop บาร์โค้ด บาร์โค้ด สแกนเนอร์ บาร์โค้ดสแกนเนอร์ บาร์โค้ดสแกนเนอร์ ราคา บาร์โค้ดสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ บาร์โค้ดสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะถูกๆ บาร์โค้ดสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะราคา บาร์โค้ดสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะราคาถูก บาร์โค้ดอัตโนมัติ บาร์โค้ดเลเซอร์ ราคาบาร์โค้ด สแกนเนอร์ สแกนเนอร์ บาร์โค้ด สแกนเนอร์บาร์โค้ด อุปกรณ์ POS เครื่องยิง barcode เครื่องยิงบาร์โค้ด เครื่องยิงบาร์โค้ด ราคา เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ เครื่องยิงบาร์โค๊ด เครื่องสแกน barcode เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด ราคา เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบยาว เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ เครื่องอ่าน barcode เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ


Barcode Scanner Winmax-7160-B


Name Product : Barcode Scanner Winmax-7160-B
Product Code : BSW0009
Band : Winmax
Model : 7160-B
Minimum Order :

1 Piece

  [ Stock : YES ]
มีของพร้อมส่ง
จัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชม./สินค้าถึงมือท่าน 2-4 วันทำการ (รอบส่งของจันทร์/พุธ/ศุกร์ ตัดรอบบ่าย 3 โมง)
Price: 7,900.00 (฿)
Discount: 3,900.00 (฿)
Send mail to friend

Product detail :
 
 

Desktop directional Barcode Scanner Winmax
เครื่องสแกนบาร์โค้ดเลเซอร์ แบบตั้งโต๊ะ WINMAX-7160-B


Specification :
 • Types of barcode readers: Laser (Laser).
 • Term exposure Barcode: 650nm visible laser diodes (VLD).
 • Scan Rate: 2000 scans per second (omni-directional).
 • Barcode range: 2.5 - 600mm.
 • Connection: USB.
 • Barcode Scanner size: 102x105x150mm. (LxWxH).
 • Weight Barcode Scanner include: 380g.
 • Number of Scan Lines : 20
 • Two-color LED (blue & red)
 • Input Voltage : 5VDC องศา 10%
 • Power : 1.35 W
 • Operating Current : 270mA @ 5V (Normal); 350mA (Max)
 • Operating Temperature : 0 องศา C - 40 องศา C (32 องศา F - 104 องศา F)
 • Storage Temperature : -20 องศา C - 60องศาC (-4องศาC - 140องศาF)
 • Humidity : 5% ~ 90% RH non-condensing
คุณสมบัติของเครื่องยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ :

     - ชนิดเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ: เลเซอร์ (Laser)
     - แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ :650nm visible laser diodes (VLD)
     - อัตราการสแกนของเครื่องยิงบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ :  2000 scans per second (omni-directional)
     - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะมีระยะของการอ่าน : 2.5 - 600 มม.
     - การเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ :  USB
     - ขนาดของเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ (กว้าง x ยาว x สูง) :102 x 105 x 150 มม.
     - น้ำหนักเครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนเนอร์รวม : 380 กรัม
 
* Warranty 1 year
 

[13984] Last Update : 01/03/201

Name Product : Barcode Scanner Winmax-7160-B
Product Code : BSW0009
Band : Winmax
Model : 7160-B
Minimum Order :

1 ชิ้น

  [ Stock : YES ]
Price: 7,900.00 (฿)
Discount: 3,900.00 (฿)
Send mail to friend


No

Picture

Product name

 Price (Bath) (฿)

1 Barcode Scanner Signature SC101
Code: BSW0001
ราคา: 4900 บาท
: 3790 Bath
2 2D QR 1D PDF417 USB Barcode Scanner Bar Code Reader
Code: BSW0004
ราคา: 3250 บาท
: 1990 Bath
3 Barcode Scanner Laser Winmax-PBS07-B (Black Color)
Code: BSW002B
ราคา: 2790 บาท
: 1300 Bath
4 Barcode Scanner Winmax-PBS07-BS (Black Color)
Code: BSW002BS
ราคา: 3250 บาท
: 1490 Bath
5 Stand Barcode Scanner Winmax-PBS07-BS (Black Color)
Code: BSW002SS
ราคา: 890 บาท
: 490 Bath
6 Barcode Scanner Winmax-PBS03
Code: BSW0003
ราคา: 2045 บาท
: 1090 Bath
7 Barcode Scanner Winmax-PBS03-S
Code: BSW003S
ราคา: 2750 บาท
: 1290 Bath
8 Barcode Scanner Honeywell MS5145-B (Black Color)
Code: BSH5145B
ราคา: 3900 บาท
: 2190 Bath
9 Barcode Scanner Honeywell MS5145-2B (Black Color)
Code: BSH5145BS
ราคา: 4350 บาท
: 2500 Bath
10 Barcode Scanner Honeywell MS5145-W (White Color)
Code: BSH5145W
ราคา: 3900 บาท
: 2190 Bath
11 Barcode Scanner Honeywell MS5145-2W (White Color)
Code: BSH5145WS
ราคา: 4350 บาท
: 2490 Bath
12 Barcode Scanner Laser เครื่องยิงบาร์โค้ด
Code: BSW0012
ราคา: 2450 บาท
: 990 Bath
13 Barcode Scanner Stand Honeywell MS5145-S (Black Color)
Code: BSH5145S
ราคา: 450 บาท
: 250 Bath
14 Barcode Scanner Desktop Honeywell MS7120
Code: BSH7120
ราคา: 9900 บาท
: 6490 Bath
15 Barcode Scanner Winmax-7160
Code: BSW0008W
ราคา: 7900 บาท
: 4200 Bath
16 Barcode Scanner Winmax-PBS08
Code: BSW0010
ราคา: 8500 บาท
: 4900 Bath
17 Barcode scanner POS Automatic Barcode Scanner Winmax-PBS09
Code: BSW0011
ราคา: 12000 บาท
: 4490 Bath
18 Handheld Barcode Data Collector Scanner Terminal for Warehouse
Code: BSW0007
ราคา: 5900 บาท
: 3590 Bath


....................................................................................................................
 

Send email for friend

   
Tittle :
Email:
message :
Image Verify :

 
 
Our Hot Products         Help
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จอทัชสกรีน     วิธิการสั่งซื้อ
เครื่องอ่านบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ    วิธิการชำระเงิน
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องทำน้ำเย็น ไฟ LED ไฟ LED Strip    แจ้งการชำระเงิน
สวิทซ์รีโมท Video Door Phone Digital Door Lock เครื่องตรวจโลหะ    สมัครสมาชิก
GPS Tracker เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดแสง เครื่องวัดอุณหภูมิ    Site Map
 
Hotline
T. 081-714-1700 (DTAC)
T. 086-322-2806 (TRUE)
T. 087-069-5300 (AIS)
T. 086-302-1116 (TRUE)

ITANDHOME.COM

InterSite (Thailand) Co.,Ltd. 599/30 Rachada Rd. Jatujak Jatujak Bangkok 10900 (Thailand)
 10900  Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823 Mobile: 086-322-2806, 086-302-1116, 081-714-1700, 087-069-5300