ภาษาไทย
   :: Shopping Cart 0 item
   :: Total              0.00 Bath
  English
Home | About Us | Products | Member | Shopping Cart | How to Buy | Payment Confirm | News | Download | Customer Ref | Contact Us
  LED Lighting , IT and Home Office Products ,Measuring Tools ,Computer Accessories
 
 
  PRODUCT CATEGORIES
 
 
 

Receipt Printer

(8)
 
 

WIFI Thermal Printer

(3)
 
 

Bluetooth Thermal Printer

(3)
 
 

Barcode Scaner

(26)
 
 

Wireless barcode scanner

(13)
 
 

Barcode Label Printer

(9)
 
 

barcode sticker

(6)
 
 

Cash Drawer

(5)
 
 

Customer Display

(4)
 
 

Thermal Paper

(6)
 
 

Queue Calling System

(9)
 
 

Cash Register

(1)
 
 

Point fo Sale Software

(6)
 
 

POS Touch ( All in One )

(15)
 
 

POS SET (Promotion)

(4)
 
 
 
 

Touch Screen Monitor

(35)
 
  Multi Touch screen KIT (13)  
  Touch Screen Monitor (15)  
  Touch Screen SET Promotion (7)  
 

Touch Screen For Rent

(2)
 
 

Card Reader

(32)
 
  Thai ID Smart Card Reader (9)  
  Mifare Card Reader (4)  
  RFID Card Reader (6)  
  Magnetic Card Reader (3)  
  Plastic Card (13)  
 

3D Printer

(2)
 
 

Computer and Accessories

(10)
 
  Pen Mouse Drawing (6)  
  Monitor (0)  
 

USB Accessories

(15)
 
 

Network Equipment

(4)
 
 

Tablet

(0)
 
 

Battery Back-Up UPS

(1)
 
 

Memory Card

(0)
 
 
 
 

Electric Hole Punching Machine

(4)
 
 

Time Recorder

(7)
 
 

Document Shredder

(14)
 
 

Fingerprint (Time attendance)

(53)
 
  Fingerprint Time Attendance (40)  
  FingerPrint Access Control (27)  
  USB-fingerprint-reader (6)  
 

Face Scan

(7)
 
 

Card System

(7)
 
 

GUARD Tour

(3)
 
 

Banknote Counter

(14)
 
 

Coin counting machine

(1)
 
 

Money Detector machine

(5)
 
 

Interactive Whiteboard

(5)
 
 

Card Printer

(38)
 
  Cleaning Kit (5)  
  Ribbon (13)  
 

PVC Plastic Card

(10)
 
 

Laminator Machine

(5)
 
 

Paper Cutter

(4)
 
 

Scanner

(1)
 
 

Safe

(30)
 
 

Binding Machine

(8)
 
 

Voice-Recorder

(4)
 
 

Laser Pointer

(11)
 
 

Calculator

(13)
 
 

Walkie Talkie

(1)
 
 

Hand Tally Counter

(4)
 
 

Projector

(2)
 
 

Price Tag Gun

(1)
 
 

PABX

(3)
 
 

Other office products

(19)
 
 
 
 

LED TV

(10)
 
 

Refrigerator

(87)
 
 

Washing Machine

(75)
 
 

Microwave

(19)
 
 

Cool Water Maker

(7)
 
 

Coffee Maker

(5)
 
 

Beverage Cooler

(4)
 
 

Chest Freezer

(4)
 
 

Air purifiers

(2)
 
 

Water Purifier

(5)
 
 

Vacuum Cleaner UV

(7)
 
 

Ice Maker

(0)
 
 

Water Heater

(3)
 
 

Water Heater Multi Point

(0)
 
 

Air Cooler

(3)
 
 

Fan/Air Flow Fan

(1)
 
 

Steam ironing machine

(5)
 
 

Vacuum

(2)
 
 

Induction Stove

(2)
 
 

Mini Sewing Machine

(4)
 
 

Toaster

(5)
 
 

Portable refrigerator

(1)
 
 
 
 

Musical Instruments

(23)
 
  Guitars (12)  
  drum (7)  
  Effects (4)  
 

Bathroom Accessories

(30)
 
  Sensor Faucet (2)  
  LED Faucet (3)  
  LED Shower (5)  
  Automatic Hand dryer (2)  
  Automatic Soap Dispenser (16)  
 

Automatic Perfume Dispenser

(4)
 
 

Enterment Product

(18)
 
 

Microphone/Wireless-Microphone

(7)
 
 

Digital tv receiver set top box

(1)
 
 

Android TV Box

(5)
 
 

HDMI Miracast Airplay

(4)
 
 

Home Products

(32)
 
  Home decor products (2)  
  Garden Products (12)  
  Home Security (18)  
 

Kitchen Products

(28)
 
 

Other Electric Appliance

(9)
 
 
 
 

Pet Products

(17)
 
  Autometic Pet Feeder (3)  
  Fish Auto Feeder (1)  
  Automatic Water Pet Feeder (2)  
  Pet bags (5)  
  Pet hair clipper trimmer (2)  
  Pet Accessories (4)  
 
 
 

Fingerprint Access Control

(13)
 
 

Key Card Access Control

(1)
 
 

Video Door Phone-Intercom

(7)
 
 

Intercom

(7)
 
 

Digital Door Lock

(6)
 
 

Alarm System

(12)
 
 

Metal Detector

(2)
 
 

Security Accessories

(8)
 
 

Other Security Products

(19)
 
 
 
 

CCTV SET Promotion

(0)
 
 

Hi-View CCTV

(9)
 
  Promotion SET Hi View (0)  
  DVR Hi View (3)  
  IR Camera Hi View (2)  
  Hi View Accessories (4)  
 

cctv camera record

(9)
 
  Spy Camera (1)  
  Wireless Camera Baby Monitor (3)  
 

IP Camera

(8)
 
 

Snake Camera

(11)
 
 

Car DVR CCTV

(1)
 
 
 
 

LED Bulb Lighting

(9)
 
 

LED Spotlight Lighting

(10)
 
 

LED RGB Spotlight Lighting

(5)
 
 

LED Downlight Lighting

(0)
 
 

LED Flood Wall Lighting

(3)
 
 

LED Wall Washer Lighting

(0)
 
 

LED Tube Light

(2)
 
 

LED Floor Panels Lighting

(3)
 
 

LED Strip Lighting

(14)
 
 

LED Street Light

(2)
 
 

LED Motion Sensor

(3)
 
 

LED Book light

(4)
 
 

LED Controller

(8)
 
 

Flashlight LED

(21)
 
 

Flashlight/Headlight

(10)
 
 

LED for Car

(5)
 
 

Power Supply

(6)
 
 

LED Strip Set Promotion

(0)
 
 
 
 

Digital timer

(5)
 
 

Water Timer

(5)
 
 

Wireless Remote Control Switch

(11)
 
 

Switch sensor

(7)
 
 

Wireless equipment

(17)
 
  Wireless Doorbell (4)  
 

Battery and Recharge Battery

(11)
 
 

Soldering Iron

(2)
 
 

Solar Products

(12)
 
  Portable Solar System (0)  
  Solar led light (8)  
  Solar Flashlight (3)  
  Solar Charger (0)  
  Solar Cell (4)  
  Solar Pump (1)  
 

Other Electrical Equipment

(2)
 
 
 
 

Digital Scal

(31)
 
 

Distance Meter

(11)
 
 

Laser Angle Level Measuring

(9)
 
 

digital multimeter

(10)
 
 

Sound Level Meter

(4)
 
 

Lux meter

(4)
 
 

Thermometer

(20)
 
 

Anemometer

(4)
 
 

Tachometer

(2)
 
 

TDS Water Meter

(3)
 
 

Digital Timer

(10)
 
 

Digital Microscope

(5)
 
 

Alcohol Tester

(4)
 
 

Binoculars Telescope

(4)
 
 

Guitar Tuner

(2)
 
 

Other Measuring Tools

(1)
 
 
 
 

video camera

(6)
 
 

Digital camera Accessories

(10)
 
 

Flash Camera

(2)
 
 

Macro LED Ring Flash Light

(2)
 
 

LED Video Light

(5)
 
 

Camera Bag

(12)
 
 

Camera Microphone

(1)
 
 

Other Camera Accessories

(3)
 
 
 
 

bluetooth-headsets

(12)
 
 

Bluetooth Speaker

(4)
 
 

Bluetooth Smart Watch

(3)
 
 

Power Bank

(2)
 
 

taplet-holder-stand

(3)
 
 

Other Accessories

(12)
 
 
 
 

GPS Tracker OBD-II

(1)
 
 

GPS measure land area measurement

(4)
 
 

GPS wrist watch

(2)
 
 

Motorcycle GPS

(2)
 
 

GPS tracking pets

(2)
 
 

GPS Tracking Balls - Kids

(2)
 
 

Portable GPS tracking model

(9)
 
 

GPS ALL-IN-ONE

(3)
 
 

GPS anti-theft tracking car

(1)
 
 

GPS Tracking

(21)
 
 

Car GPS tracking

(15)
 
 

GPS Tracking Accessories

(2)
 
 
 
 

Car Wrap Sticker

(6)
 
 

Car Jump Starter Power Bank

(2)
 
 

Car Air Pump

(2)
 
 

Car Monitor

(5)
 
 

Car bluetooth handsfree

(6)
 
 

Car DVR Camera

(2)
 
 

Car GPS navigator

(0)
 
 

Car refrigerator

(1)
 
 

Car air purifier

(4)
 
 

Car electric heating

(3)
 
 

Car Vacuum Cleaner

(0)
 
 

Digital Tire Pressure Gauge

(4)
 
 

Car Alcohol Tester

(4)
 
 

Bluetooth ODB2 Car Scan

(7)
 
 

Car Power Inverter 12V to 220V

(3)
 
 

Led buld for Car

(6)
 
 

Car Thermometer

(2)
 
 

Car Accessories

(16)
 
 
 
 

Electric shaver

(4)
 
 

Electric hair removal machine

(9)
 
 

Clipper Barber

(11)
 
 

Clamp Electric Hair

(2)
 
 

Babyliss miracurl

(4)
 
 

Electric toothbrush

(1)
 
 

Hair dryer

(5)
 
 
 
 

Ultrasonic face massager

(4)
 
 

Electric massage machines

(12)
 
 

Health care products

(16)
 
 

Pocket Pedometer

(6)
 
 

Nail accessories

(13)
 
  Electric Nail Machine (2)  
  Nail UV Lamp Dryer (7)  
 

Sport Product

(6)
 
 

Exercise Equipment

(16)
 
  Body exercise equipment (4)  
  Treadmill exercise (0)  
  Elliptical Stepper (0)  
  Exercise bike (0)  
  Exercise Accessories (8)  
 

Bicycle Accessories

(89)
 
  Bicycle Lights (21)  
  Bicycle Clock Miles (2)  
  Bike/Bicycle Sport Video Camera (3)  
  Bicycle Lock (11)  
  Bike/Bicycle Glasses (5)  
  Bicycle Bags (7)  
  Bicycle Bells/Horns (4)  
  Bicycle Water Bottles (6)  
  Bicycle Mirror (2)  
  Bicycle Saddle Seat (6)  
  Bicycle Pumps (4)  
  Bike/Bicycle Gloves (4)  
  Bike/Bicycle Protective Pads (2)  
  Other bicycle accessories (14)  
 
 
 

Wallets

(10)
 
  Women Wallets (4)  
  Men Wallets (6)  
 

Wristwatch

(51)
 
  Women Watch (34)  
  Men Watch (21)  
 

Glasses

(2)
 
 

Business Card/Key Holder

(0)
 
 
 
 

Fetal Doppler Sound Heart

(4)
 
 

Warm Milk Bottle

(3)
 
 

Safety of children

(4)
 
 

Toys

(22)
 
 
 
 

Telescopic Portable

(11)
 
 

Tent

(0)
 
 

Folding Table and Chair

(0)
 
 

Fishman Boat

(0)
 
 

Air bed

(5)
 
 

Mini charcoal bbq grills

(3)
 
 

Travel Other

(8)
 
 
 
 

Technician Tool

(12)
 
  Tool Set (3)  
 

Paint Zoom spray gun

(2)
 
 

High pressure washer

(0)
 
 

Sensor

(10)
 
 

Motor

(4)
 
 
 
 

Premium wholesale price

(0)
 
 

Premium-USB Accessories

(4)
 
 

Digital Photo Frame

(10)
 
 

Flashlight

(10)
 
 

Premium-Office Products

(18)
 
 

Premium-Car Products

(9)
 
 

Premium-Fashion/Home Products

(8)
 
 

Premium-Security Products

(0)
 
 

Iphone-IPad Accessories

(10)
 
 

Premium-Cup Products

(3)
 
 

Premium-Keychain Products

(1)
 
 
 
 

Software for Business

(11)
 
 

Software for Government

(9)
 
 
    
 
   
 

    THAI SEARCH POPULAR

จอมัลติทัช

ขาย ทัชสกรีน

ทัชสกรีน ราคา

จอ Touch Screen

Touch Screen

จอทัชสกรีน ราคาถูก

ขายจอทัชสกรีน

จอทัชสกรีน ราคา

หน้าจอทัชสกรีน

จอภาพสัมผัส

TV ทัชสกรีน

Touch Screen ราคาถูก

ขาย Touch Screen

Touch Screen ราคา

Touch Screen Monitor

จอทัชสกรีน touch screen

ราคาจอ touch screen

จอคอมทัชสกรีน

ราคาจอทัชสกรีน

จอทัชสกรีน monitor tv kit

ทัชสกรีน ราคาถูก

จอ Touch Screen ติด tv

จอทัชสกรีนแนะนำสินค้า

Touch Monitor

จอทัชสกรีน TV KIT

จอทรัชสกรีน

โทรทัศน์ ทัชสกรีน

Touch Screen TV KIT

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

smart card reader

เครื่องอ่านบัตร RFID

Infrared Touch Screen Monitor

เครื่องอ่านบัตร Smart Card

เครื่องบันทึกข้อมูลลงบัตร

เครื่องอ่านบัตรประชาชน ราคา

card

เครื่องอ่านบัตร

ขาย เครื่องอ่านบัตร

เครื่องอ่านบัตร ราคา

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

บัตรพนักงาน

เครื่องอ่านบัตร Mifare

บัตรคีย์การ์ด

Key Card

คีย์การ์ด ราคา

บัตร key card

จอทัชสกรีน

IC Card

สมาร์ทการ์ด

ขาย เครื่องอ่านบัตรประชาชน

LCD Touch Screen Monitor

เครื่อง อ่าน บัตร smart card

ขาย smart card

เครื่องอ่าน Smart card

ขาย คีย์การ์ด key card

key card ราคา

บัตรทาบ

บัตรทาบ RFID

บัตรสมาร์ทการ์ด

บัตร คีย์การ์ด


:: Dealer Download  Application Form ::

  XX

 Website

 Telephone

 

 
 
SMR006

 Product Name: Smart Card Reader Common Access,Bank card Sim card Adapter

Smart Card Reader Common Access,Bank card Sim card Adapter

Tag: card smart card reader smart-card smart-card-reader ขาย smart card ขาย เครื่องอ่านบัตร ขาย เครื่องอ่านบัตรประชาชน บัตรสมาร์ทการ์ด สมาร์ทการ์ด เครื่อง อ่าน บัตร smart card เครื่องทาบบัตร เครื่องบันทึกข้อมูลลงบัตร เครื่องอ่าน Smart card เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตร Mifare เครื่องอ่านบัตร RFID เครื่องอ่านบัตร Smart Card เครื่องอ่านบัตร ประชาชนสมาร์ทการ์ด เครื่องอ่านบัตร ราคา เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องอ่านบัตรประชาชน smart card reader เครื่องอ่านบัตรประชาชน ราคา เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด


Smart Card Reader Common Access,Bank card Sim card Adapter


Name Product : Smart Card Reader Common Access,Bank card Sim card Adapter
Product Code : SMR006
Band : Rocketek
Model : RT-SCR10
Minimum Order :

1 Piece

  [ Stock : NO ]
Price: 990.00 (฿)
Discount: 540.00 (฿)
Send mail to friend

Product detail :
 
 

Smart Card Reader Common Access,Bank card Sim card Adapter
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท บัตรเครดิตธนาคาร การ์ดความจำ เมมโมรี่การ์ด

Specification: 
- Support banks, post office, chip cards issued all over the country  
- Can be used for CAC (Common Access Card), Government ID, National ID  
- For all contact smart card operations like online-banking or digital signature applications: ActivClient, AKO, OWA, DKO, JKO, NKO, BOL, GKO, Marinenet, AF Portal, Pure Edge Viewer, ApproveIt, DCO, DTS, LPS, Disa Enterprise Email etc.  
- Compatible with a wide variety of computer operating systems and smart card operations for digital authentication and security, Network ATM transfer, payment, balance inquiries, Tax, water, electricity payment, Credit card bill payment, cash card payment.  
- Easy USB 2.0 Plug and Play installation  
- Card types: ISO 7816 Class A, AB and C 5V, 3V and 1.8V Smart Cards  
- Certifications Standards: EMV2 2000 Level 1, CE, FCC, VCCI, CCID, Microsoft WHQL.  
- Operating System: Mac OS, Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003, 2008, ME
 
รายละเอียดสินค้า
Rocketek RT-SCR10 เครื่องอ่านบัตรขนาดเล็ก สำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด รองรับการเชื่อมต่อกับด้วย USB 2.0 เหมาะกับการใช้ในองค์กร และสำนักงาน เช่น ธนาคาร, โรงพยาบาล, โรงเรียน, หน่วยงานรัฐ, สำนักงานเขต เป็นต้น สามารถอ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต, ซิมการ์ด, เมมโมรี่การ์ด, บัตรสมาร์ทการ์ด เป็นต้น
 
-การรับรองมาตรฐาน EMV2 2000ระดับ1, CE, FCC, VCCI, CCID, m icrosoft WHQL. 
-ประเภทการ์ด ISO 7816 Class A, AB and C 5V, 3V and 1.8V Smart Cards
-เครื่องอ่านบัตรรองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 
-ประเภท: ISO 7816 Class A, AB and C 5V, 3V and 1.8V Smart Cards
-เครื่องอ่านบัตรรับรองมาตรฐาน: EMV2 2000ระดับ1, CE, FCC, VCCI, CCID, Microsoft WHQL. 
-ระบบปฏิบัติการ: Mac OS, Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003, 2008, ME
-รองรับบัตรธนาคาร บัตรประชาชน ซิมการ์ด เมมโมรี่การ์ด SD Card, MMC, Micro SD, M2, MS 
-เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทขนาด 3x8.5x1 ซม.
 
Warranty 3 Months
 

[17693] Last Update : 01/03/201

Name Product : Smart Card Reader Common Access,Bank card Sim card Adapter
Product Code : SMR006
Band : Rocketek
Model : RT-SCR10
Minimum Order :

1 ชิ้น

  [ Stock : NO ]
Price: 990.00 (฿)
Discount: 540.00 (฿)
Send mail to friend


No

Picture

Product name

 Price (Bath) (฿)

1 USB RFID 125KHz ID Reader Proximity
Code: PCR0001
ราคา: 1090 บาท
: 449 Bath
2 Smart card reader เครื่องอ่านบัตรประชาชน
Code: SMR001
ราคา: 2690 บาท
: 1390 Bath
3 Smart card reader Writerเครื่องอ่านบัตรประชาชน USB2.0
Code: SMR002
ราคา: 1290 บาท
: 850 Bath
4 EMV PC/SC USB Smart Card Reader C-SMR
Code: SMR003
ราคา: 890 บาท
: 450 Bath
5 Smart card reader เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR38U-R4
Code: SMR004
ราคา: 2450 บาท
: 750 Bath
6 Smart Card Reader and RFID Mifare 13.56MHz Reader ACR1281U
Code: MCR0001
ราคา: 4900 บาท
: 2690 Bath
7 Rocketek USB 2.0 multi Smart Card Reader
Code: SMR005
ราคา: 1250 บาท
: 390 Bath
8 RFID Proximity card reader 125KHz read 8 digits เครื่องอ่านบัตร
Code: PCR0002
ราคา: 890 บาท
: 490 Bath
9 Card Reader RFID Proximityr 125KHz read 8 digits เครื่องอ่านบัตร
Code: PCR0003
ราคา: 890 บาท
: 390 Bath
10 RFID Proximity card reader 125KHz read 10 digits เครื่องอ่านบัตร
Code: PCR0004
ราคา: 890 บาท
: 590 Bath
11 RFID Mifare card reader 13.56MHz
Code: MCR0002
ราคา: 890 บาท
: 720 Bath
12 Mobile Credit Debit Card Reader for Apple Android iOS (White)
ราคา: 450 บาท
: 150 Bath
13 NFC Contactless Smart IC Card เครื่องอ่านบัตร 13.56MHz
Code: MCR0003
ราคา: 3500 บาท
: 1850 Bath
14 Mobile Credit Debit Card Reader for Apple Android iOS
ราคา: 450 บาท
: 150 Bath
15 USB Magnetic Card Swipe Reader
ราคา: 2850 บาท
: 1690 Bath
16 Proximity Card 0.8 mm 125 KHz
Code: PXC08
ราคา: 25 บาท
: 10.5 Bath
17 Proximity Card 1.8 mm 125 KHz
Code: PXC18
ราคา: 18 บาท
: 9.5 Bath
18 Mifare Card 1K บัตรมายแฟร์-Mifare 1K 13.56MHz
Code: MFC1K
ราคา: 15 บาท
: 9 Bath
19 Key Card EM4305 Chip T5577 RFID 125 KHz
Code: T5577
ราคา: 30 บาท
: 25 Bath
20 Mifare Card 4K บัตรมายแฟร์-Mifare 4K 13.56MHz
Code: MFC4K
ราคา: 75 บาท
: 25 Bath
21 PVC plastic cards 0.5 mm บัตรพลาสติกแข็ง บัตรพลาสติกสีขาว PVC บัตรพนักงาน
Code: PVC051
ราคา: 10 บาท
: 6 Bath
22 PVC Card 0.5 mm. key card key tag PVC Card sticker
Code: PVC052
ราคา: 12 บาท
: 5 Bath
23 PVC plastic cards บัตรพลาสติก บัตรพลาสติกเปล่า 0.76 mm
Code: PVC076
ราคา: 12 บาท
: 6 Bath
24 Smart card ISO 7816 IC SLE4442 บัตรสมาร์ทการ์ด
Code: SM4442
ราคา: 40 บาท
: 18 Bath
25 Smart card ISO 7816 IC SLE4428 บัตรสมาร์ทการ์ด
Code: SM4428
ราคา: 50 บาท
: 22 Bath
26 Key Tag พวงกุญแจ HI0002
Code: TAG001
ราคา: 25 บาท
: 13 Bath
27 Key Tag Chip EM4305
Code: TAG002
ราคา: 30 บาท
: 25 Bath


....................................................................................................................
 

Send email for friend

   
Tittle :
Email:
message :
Image Verify :

 
 
Our Hot Products         Help
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จอทัชสกรีน     วิธิการสั่งซื้อ
เครื่องอ่านบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ    วิธิการชำระเงิน
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องทำน้ำเย็น ไฟ LED ไฟ LED Strip    แจ้งการชำระเงิน
สวิทซ์รีโมท Video Door Phone Digital Door Lock เครื่องตรวจโลหะ    สมัครสมาชิก
GPS Tracker เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดแสง เครื่องวัดอุณหภูมิ    Site Map
 
Hotline
T. 081-714-1700 (DTAC)
T. 086-322-2806 (TRUE)
T. 087-069-5300 (AIS)
T. 086-302-1116 (TRUE)

ITANDHOME.COM

InterSite (Thailand) Co.,Ltd. 599/30 Rachadapisek Rd. Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 (Thailand)
 10900  Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823 Mobile: 086-322-2806, 086-302-1116, 081-714-1700, 087-069-5300