ภาษาไทย
   :: Shopping Cart 0 item
   :: Total              0.00 Bath
  English
Home | About Us | Products | Member | Shopping Cart | How to Buy | Payment Confirm | News | Download | Customer Ref | Contact Us
  LED Lighting , IT and Home Office Products ,Measuring Tools ,Computer Accessories
 
 
  PRODUCT CATEGORIES
 
 
 

Receipt Printer

(4)
 
 

Bluetooth Thermal Printer

(0)
 
 

Barcode Scaner

(18)
 
 

Wireless barcode scanner

(6)
 
 

Barcode Label Printer

(10)
 
 

barcode sticker

(6)
 
 

Cash Drawer

(5)
 
 

Customer Display

(3)
 
 

Thermal Paper

(6)
 
 

Queue Calling System

(9)
 
 

Cash Register

(0)
 
 

Point fo Sale Software

(6)
 
 

POS Touch ( All in One )

(7)
 
 

POS SET (Promotion)

(4)
 
 
 
 

Touch Screen Monitor

(25)
 
  Multi Touch screen KIT (9)  
  Touch Screen Monitor (9)  
  Touch Screen SET Promotion (7)  
 

Touch Screen For Rent

(5)
 
 

Card Reader

(31)
 
  Thai ID Smart Card Reader (8)  
  Mifare Card Reader (4)  
  RFID Card Reader (5)  
  Magnetic Card Reader (3)  
  Plastic Card (14)  
 

Computer and Accessories

(9)
 
  Pen Mouse Drawing (6)  
  Monitor (0)  
 

USB Accessories

(14)
 
 

Network Equipment

(4)
 
 
 
 

Electric Hole Punching Machine

(0)
 
 

Document Shredder

(5)
 
 

Fingerprint (Time attendance)

(50)
 
  Fingerprint Time Attendance (31)  
  FingerPrint Access Control (19)  
  USB-fingerprint-reader (6)  
 

Face Scan

(18)
 
 

Card System

(7)
 
 

GUARD Tour

(3)
 
 

Banknote Counter

(11)
 
 

Coin counting machine

(1)
 
 

Money Detector machine

(5)
 
 

Interactive Whiteboard

(5)
 
 

Card Printer

(31)
 
  Cleaning Kit (5)  
  Ribbon (11)  
 

PVC Plastic Card

(11)
 
 

Laminator Machine

(3)
 
 

Paper Cutter

(2)
 
 

Scanner

(1)
 
 

Binding Machine

(1)
 
 

Voice-Recorder

(4)
 
 

Projector

(2)
 
 

Laser Pointer

(8)
 
 

Price Tag Gun

(1)
 
 

Calculator

(10)
 
 

Hand Tally Counter

(4)
 
 

Walkie Talkie

(1)
 
 

PABX

(3)
 
 

Other office products

(14)
 
 
 
 

LED TV

(11)
 
 

Cool Water Maker

(7)
 
 

Coffee Maker

(3)
 
 

Water Purifier

(1)
 
 

Vacuum Cleaner UV

(7)
 
 

Water Heater

(3)
 
 

Air Cooler

(1)
 
 

Fan/Air Flow Fan

(0)
 
 

Steam ironing machine

(5)
 
 

Vacuum

(2)
 
 

Induction Stove

(1)
 
 

Toaster

(5)
 
 

Mini Sewing Machine

(2)
 
 

Portable refrigerator

(1)
 
 
 
 

Smart Home

(1)
 
 

Bathroom Accessories

(32)
 
  Sensor Faucet (2)  
  LED Faucet (3)  
  LED Shower (4)  
  Automatic Hand dryer (2)  
  Automatic Soap Dispenser (17)  
 

Automatic Perfume Dispenser

(2)
 
 

Enterment Product

(15)
 
 

Microphone/Wireless-Microphone

(5)
 
 

Digital tv receiver set top box

(1)
 
 

Android TV Box

(5)
 
 

HDMI Miracast Airplay

(4)
 
 

Home Products

(27)
 
  Home decor products (0)  
  Garden Products (6)  
  Home Security (21)  
 

Kitchen Products

(25)
 
 

Other Electric Appliance

(12)
 
 
 
 

Pet food

(31)
 
  Dry Dog Food (8)  
  Wet Dog Food (4)  
  Dog Snacks (4)  
  Dry Cat Food (9)  
  Wet Cat Food (4)  
  Cat Snacks (2)  
  Pet Suppliments Vitamins (0)  
 

Feeders & Bowls

(8)
 
  Dog Feeder (8)  
  Cat Feeder (8)  
  Other Pet Feeder (0)  
 

Pet Toys

(0)
 
  Dog Toys (0)  
  Cat Toys (0)  
 

Apparel

(0)
 
  Dog Apparels (0)  
  Cat Apparels (0)  
 

Pet Grooming

(2)
 
 

Carrier & Strollers

(4)
 
 

Bed & Cage

(0)
 
 

Collar/Leash/Harness

(3)
 
 

Cleaning Suppliers

(4)
 
  Pads & Unicharm Pet (4)  
  Mosquito & fleas away (0)  
  Cleaning spray (0)  
 

Pet Training Equipment

(0)
 
  Cat Training (0)  
  Dog Training (0)  
 
 
 

Fingerprint Access Control

(22)
 
 

Key Card Access Control

(1)
 
 

Video Door Phone-Intercom

(13)
 
 

Intercom

(12)
 
 

Digital Door Lock

(10)
 
 

Alarm System

(10)
 
 

Metal Detector

(2)
 
 

Security Accessories

(11)
 
 

Other Security Products

(17)
 
 
 
 

Hi-View CCTV

(9)
 
  DVR Hi View (3)  
  IR Camera Hi View (2)  
  Hi View Accessories (4)  
 

cctv camera record

(9)
 
  Spy Camera (1)  
  Wireless Camera Baby Monitor (3)  
 

IP Camera

(7)
 
 

Snake Camera

(6)
 
 

Car DVR CCTV

(1)
 
 
 
 

LED Bulb Lighting

(7)
 
 

LED Spotlight Lighting

(10)
 
 

LED RGB Spotlight Lighting

(5)
 
 

LED Flood Wall Lighting

(3)
 
 

LED Tube Light

(2)
 
 

LED Floor Panels Lighting

(3)
 
 

LED Strip Lighting

(14)
 
 

LED Street Light

(2)
 
 

LED Motion Sensor

(3)
 
 

LED Book light

(4)
 
 

LED Controller

(8)
 
 

Flashlight LED

(19)
 
 

Flashlight/Headlight

(9)
 
 

LED for Car

(5)
 
 

Power Supply

(6)
 
 
 
 

Digital timer

(3)
 
 

Water Timer

(3)
 
 

Wireless Remote Control Switch

(9)
 
 

Switch sensor

(8)
 
 

Wireless equipment

(12)
 
  Wireless Doorbell (2)  
 

Battery and Recharge Battery

(6)
 
 

Soldering Iron

(2)
 
 

Solar Products

(12)
 
  Portable Solar System (0)  
  Solar led light (8)  
  Solar Flashlight (3)  
  Solar Charger (0)  
  Solar Cell (4)  
  Solar Pump (1)  
 

Other Electrical Equipment

(1)
 
 
 
 

Digital Scal

(27)
 
 

Distance Meter

(7)
 
 

Laser Angle Level Measuring

(7)
 
 

digital multimeter

(9)
 
 

Sound Level Meter

(3)
 
 

Lux meter

(3)
 
 

Thermometer

(10)
 
 

Baby Thermometer

(0)
 
 

Anemometer

(4)
 
 

Tachometer

(1)
 
 

TDS Water Meter

(3)
 
 

Digital Timer

(6)
 
 

Digital Microscope

(4)
 
 

Alcohol Tester

(4)
 
 

Binoculars Telescope

(4)
 
 

Guitar Tuner

(2)
 
 

Other Measuring Tools

(1)
 
 
 
 

video camera

(5)
 
 

Digital camera Accessories

(10)
 
 

Flash Camera

(1)
 
 

Macro LED Ring Flash Light

(2)
 
 

LED Video Light

(5)
 
 

Camera Bag

(8)
 
 

Camera Microphone

(1)
 
 

Other Camera Accessories

(3)
 
 
 
 

bluetooth-headsets

(7)
 
 

Bluetooth Speaker

(4)
 
 

Bluetooth Smart Watch

(2)
 
 

taplet-holder-stand

(3)
 
 

Other Accessories

(9)
 
 
 
 

GPS Tracking

(5)
 
 

Car GPS tracking

(3)
 
 

GPS Tracking Accessories

(1)
 
 
 
 

Car Wrap Sticker

(1)
 
 

Car Jump Starter Power Bank

(0)
 
 

Car Air Pump

(2)
 
 

Car Monitor

(5)
 
 

Car bluetooth handsfree

(4)
 
 

Car DVR Camera

(2)
 
 

Car refrigerator

(1)
 
 

Car air purifier

(3)
 
 

Car electric heating

(3)
 
 

Digital Tire Pressure Gauge

(4)
 
 

Car Alcohol Tester

(4)
 
 

Bluetooth ODB2 Car Scan

(5)
 
 

Car Power Inverter 12V to 220V

(3)
 
 

Led buld for Car

(6)
 
 

Car Thermometer

(2)
 
 

Car Accessories

(14)
 
 
 
 

Electric shaver

(4)
 
 

Electric hair removal machine

(8)
 
 

Clipper Barber

(8)
 
 

Clamp Electric Hair

(1)
 
 

Babyliss miracurl

(3)
 
 

Electric toothbrush

(1)
 
 

Hair dryer

(5)
 
 
 
 

Ultrasonic face massager

(3)
 
 

Electric massage machines

(9)
 
 

Health care products

(11)
 
 

Pocket Pedometer

(5)
 
 

Nail accessories

(12)
 
  Electric Nail Machine (2)  
  Nail UV Lamp Dryer (7)  
 

Sport Product

(6)
 
 

Exercise Equipment

(15)
 
  Body exercise equipment (3)  
  Exercise Accessories (8)  
 

Bicycle Accessories

(84)
 
  Bicycle Lights (20)  
  Bicycle Clock Miles (1)  
  Bike/Bicycle Sport Video Camera (3)  
  Bicycle Lock (11)  
  Bike/Bicycle Glasses (5)  
  Bicycle Bags (7)  
  Bicycle Bells/Horns (4)  
  Bicycle Water Bottles (6)  
  Bicycle Mirror (2)  
  Bicycle Saddle Seat (5)  
  Bicycle Pumps (3)  
  Bike/Bicycle Gloves (4)  
  Bike/Bicycle Protective Pads (1)  
  Other bicycle accessories (14)  
 
 
 

Wristwatch

(8)
 
  Women Watch (3)  
  Men Watch (3)  
 
 
 

Fetal Doppler Sound Heart

(3)
 
 

Warm Milk Bottle

(3)
 
 

Safety of children

(4)
 
 

Toys

(4)
 
 
 
 

Technician Tool

(10)
 
  Tool Set (3)  
 

Sensor

(10)
 
 

Motor

(4)
 
 
 
 

Telescopic Portable

(9)
 
 

Air bed

(5)
 
 

Mini charcoal bbq grills

(3)
 
 

Travel Other

(8)
 
 
 
 

Premium wholesale price

(4)
 
 

Premium-USB Accessories

(1)
 
 

Digital Photo Frame

(9)
 
 

Flashlight

(10)
 
 

Premium-Office Products

(13)
 
 

Premium-Car Products

(8)
 
 

Premium-Fashion/Home Products

(7)
 
 

Premium-Security Products

(0)
 
 

Iphone-IPad Accessories

(6)
 
 

Premium-Cup Products

(6)
 
 

Premium-Keychain Products

(1)
 
 
 
 

Software for Business

(11)
 
 

Software for Government

(8)
 
 
 
 
   
 

    THAI SEARCH POPULAR

ไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ขายไฟพลังแสงอาทิตย์

ไฟพลังแสงอาทิตย์ ราคา

solar wall light

ไฟพลังแสงอาทิตย์

solar led wall light

sound sensor

Solar light

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

Solar motion light

ขายสวิทซ์ไฟฟ้าระบบสัมผัส พร้อมรีโมท

สวิทซ์ไฟฟ้าระบบสัมผัส

สวิทซ์แบบสัมผัส

Wireless Remote Control

ราคาสวิทซ์ รีโมท

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ราคา

digital timer

เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล

เครื่องตั้งเวลา

rechargeable battery

ราคาถ่านชาร์จ

ถ่านชาร์จ AA

ถ่านชาร์จ ราคา

ถ่านชาร์จ

ไฟปิดเปิดจับการเคลื่อนไหว

ไฟ Led

Sensor Switch

Motion Sensor

จำหน่าย ที่ชาร์จแบตเตอรี่

จำหน่ายที่ชาร์จแบต

rechargeable Ni-MH batteries

ตรวจจับการเคลื่อนไหว

โคมไฟติดผนัง

timer switch

เครื่องตั้งเวลา timer

เครื่องตั้งเวลาควบคุมระบบไฟ

เครื่องตั้งเวลาระบบไฟ

เครื่องตั้งเวลาเปิดปิด

เครื่องกำหนดเวลา

ปลั๊กไฟควบคุมด้วยรีโมท

Programmable Digital Timer

สวิทซ์ไฟฟ้า ระบบสัมผัส พร้อมรีโมท

สวิตอัตโนมัติ

Switch อัตโนมัติ

หลอดไฟ LED

ไฟหลายสี

สวิตเซ็นเซอร์

Led lighting

Led Lamp

สวิตซ์

เครื่องตั้งเวลารดน้ำดิจิตอล

Digital Water Timer

ครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำ ดิจิตอล

Irrigation timer

หลอด LED

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ ราคาถูก

Water Timer

เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำ

เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ไฟ LED ราคา


:: Dealer Download  Application Form ::

  XX

 Website

 Telephone

 

 
 

 Electrical equipment

 ::  Best Sale Products ::

   [SUB CATEGORY]
    Digital timer Water Timer  Wireless Remote Control Switch 
    Switch sensor Wireless equipment  Battery and Recharge Battery 
    Soldering Iron Solar Products  Other Electrical Equipment 
สวิตช์ตั้งเวลา ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามต้องการ ราคาประหยัด DTM0001
Code: DTM0001
Price 650.00 Bath
Discount 320.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สวิตช์ตั้งเวลา ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามต้องการ ราคาประหยัด 12V DTM0002
Code:DTM0002
Price 650.00 Bath
Discount 320.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
เครื่องตั้งเวลา Programmable Digital Timer 220V DTM0004
Code: DTM0004
Price 590.00 Bath
Discount 285.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แบบสองหัวต่อ Water Timer Garden WDT0003
Code:WDT0003
Price 990.00 Bath
Discount 690.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แบบสองหัวต่อ Water Timer Garden WDT0002
Code: WDT0002
Price 1,990.00 Bath
Discount 690.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สปริงเกอร์ รดน้ำต้นไม้ Sprinkler สำหรับ Water Timer WDT0016
Code:WDT0016
Price 1,200.00 Bath
Discount 590.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สวิตเซ็นเซอร์ Sensor Switch Infrared IR Motion พร้อมขั่วหลอดไฟ SWS0003
Code: SWS0003
Price 690.00 Bath
Discount 149.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สวิตเซ็นเซอร์เสียง พร้อมขั่วหลอดไฟ E27  SWS0004
Code:SWS0004
Price 590.00 Bath
Discount 129.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
เซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์กลางวันกลางคืน เปิดไฟอัตโนมัติ Sensor Switch 12V SWS0006
Code: SWS0006
Price 350.00 Bath
Discount 129.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
เซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์กลางวันกลางคืน สวิตช์แสง ไฟถนน ไฟสวน เปิดไฟอัตโนมัติ Sensor Switch SWS0005
Code:SWS0005
Price 350.00 Bath
Discount 129.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สวิตช์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของแสง IR infrared Motion Sensor SWS0007
Code: SWS0007
Price 350.00 Bath
Discount 95.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
Photoelectric sensors โฟโต้เซนเซอร์ สวิทช์ลำแสง ตรวจจับวัตถุ โดยไม่ต้องสัมผัส SWS0009
Code:SWS0009
Price 1,200.00 Bath
Discount 350.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
พาวเวอร์สวิตซ์ แอลอีดี เปิด ปิด 12V DC LED Power Push Button Switch SWS0008
Code: SWS0008
Price 450.00 Bath
Discount 159.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สวิตช์พาวเวอร์ เปิด ปิด 12V DC LED Power Push Button Switch สีแดง SWS0010
Code:SWS0010
Price 390.00 Bath
Discount 159.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สาย HDMI 3 เมตร สำหรับจอทัชสกรีน HDMI-3M
Code: HDMI-3M
Price 800.00 Bath
Discount 290.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สัญญาณกริ่งไวเลส กริ่งบ้านไร้สาย แบบเสียบปลั๊ก WDB0001
Code:WDB0001
Price 490.00 Bath
Discount 159.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
สัญญาณกริ่งไวเลส แบบใส่ถ่าน Wireless Door Bell WDB0004
Code: WDB0004
Price 590.00 Bath
Discount 159.00 Bath
 
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
ถ่านชาร์จขนาด 9v 300mah BAT0002
Code:BAT0002
Price 290.00 Bath
Discount 149.00 Bath
เพิ่มเป็นสินค้าที่สนใจ
 
Our Hot Products         Help
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จอทัชสกรีน     วิธิการสั่งซื้อ
เครื่องอ่านบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับเหรียญ    วิธิการชำระเงิน
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องทำน้ำเย็น ไฟ LED ไฟ LED Strip    แจ้งการชำระเงิน
สวิทซ์รีโมท Video Door Phone Digital Door Lock เครื่องตรวจโลหะ    สมัครสมาชิก
GPS Tracker เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดแสง เครื่องวัดอุณหภูมิ    Site Map
 
Hotline
T. 081-714-1700 (DTAC)
T. 086-322-2806 (TRUE)
T. 087-069-5300 (AIS)
T. 086-302-1116 (TRUE)

ITANDHOME.COM

InterSite (Thailand) Co.,Ltd. 599/30 Rachadapisek Rd. Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900 (Thailand)
 10900  Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823 Mobile: 086-322-2806, 086-302-1116, 081-714-1700, 087-069-5300